Consulting voor bedrijven en business coaching

De huidige maatschappij wordt steeds complexer en we draaien alsmaar op een sneller ritme. De antwoorden en oplossingen van gisteren, blijken dikwijls ontoereikend voor de nieuwe uitdagingen van vandaag. Er is nood aan antwoorden die flexibel inspelen op wat er vandaag aan de orde is.

Met het huidige tempo dat we vandaag leven, komen we hier echter niet aan toe. We lopen als het ware achter de feiten aan. Mensen geraken steeds meer opgejaagd en lopen zichzelf voorbij.

Dit zijn de eerste signalen van overmatige stress en kunnen leiden tot Burn-Out. Een afwezigheid bij Burn-out loopt van enkele weken tot een jaar. Een hoge kost voor bedrijven welke kan vermeden worden door proactief aan de slag te gaan.

Hier kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Waaruit bestaat onze Stress & Burn-Out Audit ?

  • Analyse van het huidige welbevinden en het stress en Burn-out risico in uw bedrijf.
  • Advies rond een proactief Stress en Burn-out preventiebeleid
  • Advies rond een Stress en Burn-Out hantering- en re-integratiebeleid
  • Opstellen van een concreet implementatieplan op maat van uw bedrijf en uw budget
  • Training en opleiding met als doel een betere stresshantering, een grotere veerkracht en een breder draagvlak.

Interesse? Meer informatie?