Loopbaanbegeleiding voor werknemers en zelfstandigen

  • Denk je na over een nieuwe stap of andere uitdaging in je loopbaan?
  • Heb je soms ook het gevoel dat je vast loopt op je werk en cirkeltjes blijft draaien?
  • Ervaar je spanning en stress in je huidige baan?
  • Voel je je onzeker over je functioneren of je verdere toekomst?
  • Kan je niet langer je werk met je privéleven combineren?
  • Wil je meer plezier en passie in je werk?

Je loopbaan is het gevolg van gemaakte keuzes binnen je persoonlijke (werk)context, al dan niet bewust.  Je leert zelfbewust nieuwe keuzes maken, die leiden tot een loopbaan die meer vervulling geeft. Je staat centraal in het traject. Hoe beter je weet wie je werkelijk bent, waar je struikelt en waar je echt waarde aan hecht, hoe beter je in staat bent vanuit eigen kracht de ‘voor jou’ juiste keuze te maken en hoe beter jouw loopbaan aansluit bij wat jij ‘echt’ belangrijk vindt. We begeleiden om, vanuit ‘nieuw zicht op het oude’, zelfbewust jouw persoonlijk loopbaandoel te stellen en er krachtdadig mee aan de slag te gaan, door de juiste acties uit te stippelen. Concreet vertaalt dit zich in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Dit traject komt hierdoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor loopbaancheques van VDAB, dan betaal je slechts 40€ voor 4u begeleiding.
Voor loopbaanbegeleidingen werkt Life-Essence onder de koepel van het door de VDAB erkende loopbaancentrum Arcturus. Meer info over de loopbaancheques zie onder de rubriek loopbaancheques.

Interesse? Meer informatie?

Loopbaanbegeleiding in bedrijven

  • Is groei en ontwikkeling van uw medewerkers belangrijk voor u?
  • Heeft u het gevoel dat er meer in uw medewerkers zit dan ze momenteel kunnen/durven tonen?
  • Heeft u nood aan een objectieve kijk die bijdraagt tot meer job tevredenheid en minder stress op de werkvloer?
  • Wenst u meer motivatie en betrokkenheid bij uw medewerkers?

Loopbaanbegeleiding in bedrijven is een coaching traject waarbij de ontwikkeling van de medewerker centraal staat in relatie tot het kader waarin men werkt; de werkgever, de klant, het team en andere samenwerkingsverbanden.

Het doel is om aan de hand van individuele coaching en/of team begeleiding meer kwaliteit en inzicht te brengen in de individuele en bedrijfsdoelstellingen en deze op elkaar af te stemmen. Dit leidt tot meer kwaliteit, succes en algemene job tevredenheid.

Interesse? Meer informatie?

Loopbaanbegeleiding in groep

Een loopbaanbegeleiding is een intensief proces waarbij je de tijd uittrekt om stil te staan hoe jij je verdere loopbaan vorm wilt geven. Wil je tijdens je loopbaanbegeleiding je laten inspireren door anderen? Dit kan. In een workshop van één dag, gaan we samen  exploreren wat jou energie geeft, wat je belangrijk vindt, wat jouw passies zijn. Daarna vertalen we dit in een concreet actie plan zodat je hiermee verder aan de slag kan.

Groepen van maximaal 9 deelnemers. Vanaf 6 inschrijvingen start er telkens weer een nieuwe groep.

Workshop : 120€

Voor deze workshop kan ook een loopbaancheque gebruikt worden.  Hierbij heb je recht op 2 aanvullende individuele coachingsessies.

Interesse? Meer informatie?