Life-Essence werd opgericht door Sonja Van Bouchaute in maart 2009 als antwoord op een groeiende vraag naar zingeving en betekenisverlening en op de toenemende stress die voelbaar is zowel op niveau van het gezin, de schoolgemeenschap als in het bedrijfsleven.

Life-Essence gaat er van uit dat je al het potentieel in jou hebt om je leven zelf in handen te nemen en maximaal tot ontplooiing te brengen. Van daaruit kan je bijdragen tot het welzijn van je naasten en het bedrijf waar je als authentiek individu deel uit van maakt.
Een goede samenwerking tussen je denken, emoties en je lichaam is voor Life-Essence de sleutel om bij de essentie te komen van wie je in wezen bent. Pas vanuit je ware essentie kan je jezelf maximaal tot expressie brengen en tot een goede communicatie en samenwerking komen met anderen.