Jaartraject NLP Master Practitioner

In de NLP Master Practitioner, het 2de jaar van de NLP opleiding, leer je de keuzevrijheid in je denken, voelen en gedrag op nog diepere niveaus te verankeren en te verbreden.

Je gedachten en emoties volgen vaste patronen of structuren, die je jezelf ooit hebben aangeleerd onder impuls van je omgeving. Sommige daarvan werken vandaag als innerlijke saboteurs en beperken je in het bereiken van je doelen of het vinden van innerlijke rust. In de NLP Master Practitioner leer je jouw eigen denk- en emotiestructuur nauwgezet te ontrafelen en leer je daar ook bij andere inzicht in te krijgen. Je krijgt technieken aangereikt om in je eigen automatische processen in te grijpen, congruent met wat voor jou passend en wenselijk is. We werken hiervoor onder meer NLP metaprogramma’s, Logische Niveaus, overtuigingen en tijdlijnen.

Wat mag je verwachten van de NLP Master Practitioner?

Metaprogramma’s

Ons denken, voelen, waarnemen en handelen in een bepaalde context volgt bepaalde vormelijke patronen of metaprogramma’s. Deze zijn voor iedereen verschillend. We vinden ze echter zo vanzelfsprekend dat we er ons meestal niet bewust van zijn. Zij sturen echter wel onze denken en voelen aan, waardoor ze heel veel impact hebben. Door ze bewust te maken ontdek je een structuur in je functioneren, wat het mogelijk maakt om er ook veranderingen aan te brengen.

Waarden en criteria

Ons gedrag en ons denken wordt gedreven door een onderliggende waardenstructuur. Om een betekenisvol leven te kunnen leiden, is het belangrijk te weten waar we voor staan. Zo weet je ook wat je zelf werkelijk wil neerzetten. Via de Criterium Spin kom je erachter wat jouw waardenhiërarchie is, maar ook wat je geneigd bent te vermijden. Via inzicht in de dynamiek tussen je verlangens en je angsten leer je tot balans en vrijheid te komen.

Emoties

Je emoties erkennen is jezelf erkennen. Emoties zijn boodschappers en hebben een belangrijke signaalfunctie. Deze boodschap leren waarnemen is een eerste stap naar het ontwikkelen van emotionele vrijheid. Net als in onze gedachten is ook in onze emoties een structuur aanwezig. We hebben onszelf aangeleerd om in bepaalde contexten op een bepaalde manier emotioneel te reageren. Zo lijkt het soms alsof onze emoties ons dirigeren in plaats van omgekeerd. NLP leert je bewust te worden van de structuur van je emoties en hoe je in een gegeven context ook kunt kiezen voor een andere emotie. Op die manier evolueer je van emotioneel reageren naar emotioneel ‘ageren’ en verkrijg je meesterschap over je emoties, in volle authenticiteit.

Logische Niveaus

De Logische Niveaus vormen een model waarbij ons menselijk functioneren in 6 niveaus wordt opgedeeld. Deze niveaus zijn hiërarchisch, met andere woorden elk hoger niveau heeft een invloed op een lager niveau. Via inzicht in dit model begrijp je op welk niveau van ons functioneren veranderingen moeten plaatsvinden, willen ze een wezenlijke impact hebben op je totale zelf. De Logische Niveaus vormen een kernonderdeel van NLP en het inzicht erin is een ware motor voor transformatie.

Overtuigingen

Overtuigingen zijn veralgemeningen die we maken over onszelf en de wereld, en waarvan we overtuigd zijn dat ze waar zijn. De meeste ervan zijn echter aangeleerd en weerspiegelen daarom niet altijd onze eigen waarheid. Overtuigingen zitten echter opgeslagen in ons onderbewuste en sturen vandaaruit onze gedachten en ons gedrag. Je leert bewust te worden van welke overtuigingen in jezelf jou belemmeren en je leert deze op een geïntegreerde manier ombuigen in overtuigingen die jou bekrachtigen en je doelen en groei ondersteunen.

Tijdlijnen

Tijdlijnen geven een belangrijk inzicht in hoe we tijd en ruimte in ons leven ervaren. Hoe is onze verhouding tot verleden, heden en toekomst? Het werken met tijdlijnen geeft krachtige mogelijkheden in het creëren van meer ruimte en vrijheid in heden en toekomst via het ‘herschrijven’ van belemmerende vroege imprints in ons verleden.

Identiteit

Wie ben je? Je ben niet je gedachten, je emoties, je capaciteiten of je gedrag. Maar wie ben je dan wel? Vanuit contact met je ware identiteit leer je voelen en zien wat jouw essentiële commitment in dit leven is. Je ervaart wat het betekent om te leven vanuit je hart.

Modelleren

NLP staat bekend als de studie van excellentie. Elke complexe menselijke activiteit heeft een bepaalde structuur die aanleerbaar is voor anderen. Met andere woorden: als het voor iemand kan, dan kan het ook voor jou. In de eindopdracht modelleer je een welbepaalde capaciteit van iemand die jou inspireert. Het gaat daarbij om een capaciteit waar jij minder makkelijk of geen toegang toe hebt. Via gebruik van je hele NLP-kennis leer je je deze op een geïntegreerde manier eigen te maken.

Trainers

De training wordt gegeven door Sonja Van Bouchaute, zij is internationaal gecertificeerde NLP trainer sinds 2009 en geeft NLP trainingen in samenwerking met het Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling, een van de pioniers in België inzake NLP.

In functie van de grootte van de groep wordt zij bijgestaan door assistenten of een co-trainer van Arcturus. De grootte van de groep wordt beperkt tot maximaal 12 deelnemers zodat een goede begeleiding mogelijk is.

Voor alle cursisten van de NLP Practitioner, de NLP Master en de NLP Groeicirkel van de locatie te Oostduinkerke  is er één gemeenschappelijke verdiepingsdag voorzien welke gegeven wordt door Eric Schneider, oprichter en bezieler van het Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling.

Voor wie?

De NLP Master Practitioner is het tweede jaar van de NLP-opleiding. Een certificaat van NLP Practitioner  is dus een toelatingsvoorwaarde tot de Master Practitioner.

Praktisch

Het opleidingstraject telt 144 uur gespreid over 24 dagen, telkens van woensdag tot vrijdag van 9u30 tot 17u30 en een aanvullende verdiepingsdag.  Welkom voor koffie of thee een kwartiertje voor aanvang. Er is een lunchpauze van anderhalf uur en er zijn 2 koffiepauzes voorzien.

Voor de lunch heb je de keuze om gebruik te maken van de keuken of je kan broodjes bestellen . Voor hen die graag in de omgeving wensen te overnachten, kan je via deze link hotels en B&B’s bekijken.

Er is voldoende parking op wandelafstand. Voor aanvang van het traject krijg je nog een mail met bijkomende praktische informatie. Villa Verte is ook bereikbaar met de bus.

Jaartraject 2020 – 2021